[NHÀ TRẺ 2] – BÉ GHÉP HÌNH VÒNG ĐỜI CỦA ẾCH

Vòng đời sinh sản của ếch bao gồm giai đoạn trứng, nòng nọc, ếch con và ếch trưởng thành.
Khi các bạn nhỏ Nhà trẻ 2 ghép tranh về vòng đời của ếch có thể giúp các con hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của ếch và các giai đoạn khác nhau trong đời sống của chúng.
Ngoài ra, hoạt động này cũng có thể giúp các bạn nhỏ hiểu về sự đa dạng của các loài động vật trong tự nhiên và quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống của ếch.
.
.
.
.
.