THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH NGHỈ HỌC

– Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
– Căn cứ chỉ đạo khẩn của Sở giáo dục.
Ban giám hiệu Trường Mầm non Sammy thông báo Học sinh nghỉ học thêm 1 tuần từ 10/2/2020 đến hết 15/2/2020.

Ban giám hiệu nhà trường trân trọng thông báo.