Môi trường Montessori quan trọng như thế nào?

Môi trường Montessori quan trọng như thế nào?

Một môi trường Montessori chuẩn với các giáo cụ giảng dạy, những giáo viên Montessori cùng với khả năng tiếp thu riêng của từng bé.

Những lớp học Montessori có tác động rất lớn đến việc phát hiện cũng như định hướng khả năng của trẻ. Mỗi trẻ đều có một khả năng riêng thể hiện ra hành động bên ngoài. Việc trẻ yêu thích và thành thạo một số giáo cụ Montessori hơn mức bình thường là một dấu hiệu cho thấy trẻ có sự quan tâm đặc biệt đến giáo cụ đó. Hay nói cách khác, thông qua giáo cụ, trẻ bộc lộ ra khả năng thiên bẩm hoặc tố chất riêng của mình.

Xuất phát từ thực tế đó, phương pháp Montessori luôn có rất nhiều mảng giáo cụ là đồ chơi gỗ, đồ chơi thông minh đầy đủ các lĩnh vực như góc cảm quan, văn hóa, toán, ngôn ngữ, sinh học,…Các bài học với giáo cụ vô cùng trực quan, thực tiễn và hoàn toàn giúp trẻ thoải mái, tự do tìm hiểu.

Giáo viên Montessori sẽ quan sát các bé thực hành với giáo cụ, một mặt sẽ hướng dẫn các bé khi cần thiết nhưng mặt khác, giáo viên sẽ là người nhìn ra những khả năng riêng của từng bé và hướng bé theo khả năng đó một cách thật tự nhiên và đúng đắn. Đây chính là một điểm đặc biệt trong trường học Montessori cũng như nhấn mạnh vai trò quan trọng của một nhà giáo Montessori.

Có thể thấy, một môi trường Montessori được chuẩn bị có ảnh hưởng rất lớn đến định hướng sự phát triển của trẻ ngay từ rất nhỏ.

Bài viết trước đó Giờ học của lớp Mon Chồi
Bài viết sau đó Thu hoạch rau lớp chồi 1