[CHỒI 1] – SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY ĐẬU

Trong tiết học ngày hôm nay, các con sẽ được học và quan sát sự phát triển của cây đậu xanh. Từ hạt đậu sẽ nảy mầm, ra cây non, cây sinh trưởng và trở thành cây trưởng thành.
Các con đã nắm được kiến thức trong quá trình cây lớn lên cần đất, nước, không khí, ánh sáng, sự chăm sóc của con người.
Thông qua tiết học, rất nhiều các bạn nhỏ Chồi 1 đã miêu tả lại được sự phát triển của cây. Các con đã có kĩ năng quan sát, ghi nhớ từng giai đoạn phát triển của cây đậu.
Và học thì không thế thiếu hành rồi, các bạn nhỏ đã tự tay trồng những cây đậu của riêng mình để quan sát cây lớn lên trong những ngày tiếp theo đó ba/mẹ ạ