[NHÀ TRẺ 2] – BÉ GHÉP HÌNH VÒNG ĐỜI CỦA ẾCH
[NHÀ TRẺ 2] – BÉ GHÉP HÌNH VÒNG ĐỜI CỦA ẾCH

04/05/2023

Vòng đời sinh sản của ếch bao gồm giai đoạn trứng, nòng nọc, ếch con và ếch trưởng thành. Khi các