Trải nghiệm các hoạt động cùng bác làm vườn. Mầm 2

Bài viết trước đó Chồi 1: Kĩ năng gấp quần áo
Bài viết sau đó Mầm 3: Trang trí quả dứa