THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHỈ HỌC

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
– Căn cứ Thông báo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ số 716/VPCP-KGVX
– Căn cứ chỉ đạo khẩn của Sở giáo dục.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Sammy thông báo Học sinh nghỉ học 1 tuần từ 3/2 đến hết 9/2/2020.

Cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường vẫn đi làm bình thường để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các chỉ đạo của cấp trên!

Ban giám hiệu nhà trường trân trọng thông báo!