[MẦM 2] – TẠO HÌNH CON CÁ TỪ CÁC HÌNH HỌC

[MẦM 2] – TẠO HÌNH CON CÁ TỪ CÁC HÌNH HỌC
Những giờ học tạo hình luôn luôn rất thú vị vì đây là giờ giúp bé phát huy sự sáng tạo, tư duy và giúp bé hiểu biết hơn về khả năng ghi nhớ những hiện tượng sự vật xung quanh mình.
Buổi học tạo hình cá ngày hôm nay giúp các con biết rõ nét hơn về con cá, đồng thời vận dụng kĩ năng đã được học để xếp cá bằng các hình khối.
Sau khi hoàn thành xong các tác phẩm, khuôn mặt bạn nhỏ nào cũng hào hứng vì đã có những sản phẩm riêng theo cách mình tạo
Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người và trẻ em
Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Có thể là hình ảnh về 5 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Bài viết trước đó THỰC ĐƠN NGÀY 22-08-2022->27-08-2022
Bài viết sau đó THỰC ĐƠN NGÀY 15/8 -20/8/2022