[LÁ 2] – BÁN HÀNG TỪ THIỆN VỚI MÓN CHÈ ĐẬU XANH

Hoạt động bán hàng từ thiện tại trường mầm non Sammy là một hoạt động ý nghĩa và giáo dục giúp các con rèn luyện các kỹ năng quan trọng và trở thành những người có tinh thần từ thiện, đóng góp cho cộng đồng.
Các bạn Lá 2 mở gian bán hàng với món chè đậu xanh ngoài mục đích từ thiện còn giúp các con rèn luyện nhiều kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xã hội và tư duy kinh doanh. Ngoài ra, hoạt động này còn giúp trẻ hiểu về tình người, tình đồng loại, đóng góp cho xã hội và tinh thần từ thiện.
.
.
.
.