[CHỒI 2] – TIẾT HỌC BÉ NẶN CHỮ SỐ

[CHỒI 2] – TIẾT HỌC BÉ NẶN CHỮ SỐ
Dạy trẻ kiến thức dưới hình thức “chơi” sẽ giúp trẻ nhanh tiếp thu kiến thức và nhớ lâu hơn cả. Vì vậy, những trò chơi học tập cho trẻ mầm non luôn được các cô giáo Sammy quan tâm nhiều nhất.
Ở lứa tuổi mầm non, trẻ nhận thức về sự vật hiện tượng chủ yếu bằng trực quan, sự phát triển chú ý, ghi nhớ thường chưa có chủ định. Trẻ chỉ chú ý và ghi nhớ những gì đem lại sự hấp dẫn đối với trẻ, trẻ “học bằng chơi – chơi mà học”.
Để củng cố kiến thức về chữ số đã được học, các cô giáo lớp Chồi 2 đã tổ chức cho các con tham gia vào hoạt động “Bé nặn chữ số”
Thật là tiết học thú vị phải không nào các bạn nhỏ Sammy nhỉ?
+19