[CHỒI 2] – BÀI HỌC NHẬN BIẾT CÁC DẠNG LÁ CÂY

Sinh vật là một trong những lĩnh vực rất quan trọng trong phương pháp giáo dục Montessori. Ở lĩnh vực này trẻ được tự do khám phá về rất nhiều điều thú vị về thiên nhiên ở môi trường sống xung quanh trẻ.
Thông qua các giáo cụ, các con học cách ghép nối và phân loại các thực vật và động vật. Các con thích các hoạt động phân biệt các ‘bộ phận’ của động thực vật như tai, mắt, đuôi, lưng, cành, cây, hoa lá…tất cả những gì thuộc về thế giới tự nhiên quanh trẻ.
Bài học hôm nay, các bạn nhỏ Chồi 2 được phân biệt về các loại lá cây và ghép hình cho đúng.
Wow, không ngờ chỉ là lá cây thôi mà lại có nhiều hình dạng khác nhau quá các bạn ạ.