[CHỒI 1] – TIẾT HỌC BÉ TẬP NẶN CON SÂU

[CHỒI 1] – TIẾT HỌC BÉ TẬP NẶN CON SÂU
Nặn là một hoạt động vô cùng hấp dẫn và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ. Để việc tổ chức hoạt động nặn cho trẻ mầm non đạt được hiệu quả tích cực, bên cạnh các kiến thức về tâm – sinh lí và giáo dục lứa tuổi cần phải hiểu sâu sắc bản chất của hoạt động.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nặn đối với trẻ mầm non, các cô giáo trường Sammy thường xuyên đưa nặn vào tổ chức hoạt động cho trẻ.
Và đây là các tác phẩm của các bạn Chồi 1 đó ba/mẹ ạ
+23
939
Người tiếp cận
75
Lượt tương tác
Quảng cáo bài viết
17